Lizzy Ansingh

Lizzy Ansingh werd bekend als Amsterdamse Joffer, een groep van schilderessen uit Amsterdam die nauw contact met elkaar onderhielden en voornamelijk stillevens schilderden, maar ieder op geheel eigen wijze. Lizzy Ansingh ontving haar eerste tekenlessen van haar bekende tante Therese Schwartze. Daarna doorliep ze de Rijksacademie te Amsterdam. Ze schilderde voornamelijk voorstellingen met poppen en stillevens. Opvallend is ze, omdat haar werk nauwelijks vergelijkbaar is met dat van anderen. Werk van haar werd opgenomen in het Haags Gemeentemuseum, het Singermuseum te Laren, het Dordrechts Museum, het Centraal Museum van Utrecht en in de Rijkscollectie. Ook verscheen er een uitgebreide monografie over haar leven en werken.