Bakels - botters op de helling

Mr. Reinier Sybrand Bakels 1873-1956

Bakels werd geboren te Den Hoorn op Texel en overleed te Den Haag. Hij was leerling van de Haarlemse School voor Kunstnijverheid en begon pas op wat latere leeftijd te schilderen. Hij bleek een zeer bekwaam schilder van schilderijen die voornamelijk het water, havens en oude schepen tot onderwerp hebben, maar hij schilderde ook landschappen en portretten. Hij werkte enigszins in de trant van Tholen, maar met een rijker coloriet. Werk van R.S. Bakels werd opgenomen in de collectie van het Museum van Heek te Enschede, het museum Catharinagasthuis te Gouda en in het Haags Gemeentemuseum.