43204

Henk Dekker werd geboren te Gouda en overleed te Den Haag. Hij ontving raadgevingen van de bekende (schapen)schilder Herman van der Weele, maar vormde zichzelf verder. Hij specialiseerde zich in het schilderen van kustgezichten met vissersschepen, waarin hij een opmerkelijk goed niveau bereikte. Daarnaast komen duingezichten en dorpsgezichten voor. Behalve langs de Nederlandse kust, waar hij meestal werkte, schilderde hij ook aan de  kusten van België, Bretagne, Engeland, Marokko en Zweden. Hij gaf les aan Cor van Heusden en was lid van de Nederlandse Kunstkring.

€ 1450.-