IMG_0825

A.J.van Driesten behoorde tot de schilders van de Leidse School, die in navolging van de Haagse School werkten. Zij vonden hun motieven voornamelijk in de natuur rondom Leiden, waar ze , vaak samen, landschapstudies maakten. Van Driesten werd gerekend tot de beste landschapschilders van zijn tijd.  Naast landschappen, schilderde hij stillevens en bloemen. Was lid van diverse kunstenaarsverenigingen. Werk o.a. in museum De Lakenhal te Leiden.

prijsklasse: