Gerrit Groenewegen werd geboren te Rotterdam en overleed aldaar. Hij kreeg een opleiding als timmerman, maar een ongeluk waarbij een van zijn benen werd afgezet verhinderde hem zijn vak  nog langer uit te oefenen. Hij ging in de leer Nicolaas Muys en vestigde zich daarna als zelfstandig kunstenaar. Hij schilderde, tekende, etste en aquarelleerde, marines, havens, landschappen, architectuur en portretten. Werk van Gerrit Groenewegen werd opgenomen in de collectie van o.a. het Nationaal Maritime Museum of London, het Historsich Museum van Rotterdam, Atlas van Stolk Rotterdam, museum simon van Gijn Dordrecht, het Duits Scheepvaartmuseum te Bremerhaven en het Rijksprentenkabinet van Amsterdam.

€ 1200.-