Frans Helfferich werd geboren te Den Haag en overleed aldaar. Hij was leerling van de Haagse academie en schilderde impressionistisch,  in de trant van Haagse School landschappen met vee en eenden, die soms enige gelijkenis tonen met Willem Maris. Tevens schildede hij sfeervolle stadsgezichten met  mondaine figuren.  Was leraar tekenen aan de Haagse Academie en lid van de Nederlandse Kunstkring. Ga les aan o.m. C. Mension en H. Schaap. Werk o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam.

€ 2250.-