Kaemmerer

Johan Hendrik Kaemmerer  werd geboren te Den Haag en overleed te Tegelen. Hij was leerling van de Kunstacademie te Den Haag en van de landschapsschilder Ype Wenning. J.H. Kaemmerer schilderde in navolging van de Haagse School stemmige landschappen en stadsgezichten.

prijsklasse: 1