IMG_0708

Louis Randavel werd geboren in Algerije, in de omgeving van Algiers, uit Franse ouders  die uit de omgeving van Nîmes kwamen. Hij studeerde te Parijs en schilderde in de sfeer van  de School van Barbizon bos- en riviergezichten, etc., waarbij hij,  zoals veel van zijn tijdgenoten de invloed van J.B.C. Corot onderging. Na 1929 legde hij zich meer toe op het schilderen van oriëntalistische voorstellingen. Randavel werd o.a. opgenomen in E. Casenave’s Dictionaire des paintres d’Algerie.

€ 900.-