Roermees.

Gerard Roermeester werd geboren te Den Haag en overleed aldaar. Hij ontving lessen op de Haagse Tekenacademie, nadat hij als huis- en decoratieschilder gewerkt had om aan de kost te komen. Hij was goed bevriend met Willem en Jacob Maris. Gerard Roermeester werkte enige tijd in  Parijs als decoratieschilder en woonde in New York en Den Haag.  Ondanks die reizen bleef hij trouw aan de Haagse School. Veel van zijn landschappen ontstonden in en om Den Haag en in de omgeving van Nieuwkoop. Van de directe omgeving van Nieuwkoop en Noorden zijn vele aquarellen en tekeningen van hem bekend. Werk o.a. in het Gemeentemuseum van Arnhem, het Rijksprentenkabinet van Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum.

prijsklasse: 2