Gerbrand F. van Schagen werd geboren te Den Haag en overleed te Laren. Bekend schilder van realistisch-impressionistische voorstellingen van stads- en dorpsgezichten die op vele pittoreske plaatsen in ons land werkte.  Was lid van de kunstenaarsvernifgingen St. Lukas en Arti et Amicitiae. Schilderijen van G. F. van Schagen werden 0pgenomen in o.a. de collectie van het Singer museum te Laren en in de Rijkscollectie.

€ 2250.-