Jan Toorop werd geboren te Poerworedjo in Nederlands Indië en overleed in Den Haag. Hij is een van ’s lands betekenisvolste kunstenaars uit de late 19e en begin 20e eeuw. Hij beheerste diverse technieken en schilderde allerlei uiteenlopende onderwerpen in een opvallende eigen stijl. Hij woonde en werkte te Katwijk en verbleef ’s zomers veel te Domburg. Hij behoorde tot de avant-garde kunstenaars van zijn tijd. Onder invloed van George Seurat schilderde hij in pointillistische stijl. Zijn werk werd opgenomen in vele vooraanstaande (museale) collecties in binnen- en buitenland

€ 200.-