Weiss.

Jan Weissenbruch  werd geboren in Den Haag en overleed daar. Hij ontving zijn opleiding aan de Haagse Kunsgtacademie. Jan Weissenbruch was een der beste stadsgezichten van zijn tijd en een uitstekend lithograaf. Behaalde in 1857 zijn eerste Gouden Medaille op de Haagse Tentoonstelling. werken in het Amsterdams Historisch Museum, Dordrechts Museum, Haags Gemeentemuseum, Rijksmuseum Twenthe,  Groninger Museum, enz, enz.

afgebeeld in de monografie JanWeissenbruch schilder-graficus pag. 205 nr. L52/-

prijsklasse: 1