Gerard Wiegman werd geboren te Delfshaven en woonde en werkte in Rotterdam, Schiedam en Overschie, waar vooral de havens hem aantrokken. Hij ontving zijn opleiding aan de Academie v. Beeldende Kunsten te Rotterdam. Hij schilderde en tekende havens, landschappen, riviergezichten, stadsgezichten en stillevens. Soms is er enige gelijkenis met zijn stad- en tijdgenoot Evert Moll, maar in dit geval is er een affiniteit met enkele plein air studies van prof. H.J. Wolter.

€ 1700.-