Hendrik schaap werd geboren te Delft en overleed te Rotterdam. Hij ontving zijn opleiding aan de Technische Hoogeschool te Delft en bij B.A. Bongers en Frans Helffrich te Delft. Vervolgens werd hij leerling van de École des Arts Decoratifs te Parijs. Schaap werd bekend met zijn  impressionistische stadsgezichten en straatjes van oud Rotterdam, die hij meestal in een zonnig en sfeervol weergeeft. Werk van H. Schaap werd opgenomen in de collecties van het Rijksprentenkabinet en het Gemeentearchief van Rotterdam.

Dit schilderij staat afgebeeld in het in 2014 verschenen boek “Schilders aan de Waterweg”, door drs. M. v.d. Schaft e.a.

€ 1700.-