Verkoopprijzen zijn als volgt:

prijsklasse: A van €     100.- tot  €  500.-

prijsklasse: 1  van €    500.- tot  € 1000.-

prijsklasse: 2  van € 1100.- tot  €  2000.-

prijsklasse: 3  van € 2100.-tot  €  3000.-

+ prijs op aanvraag.